Erkend Register Veilinghuis

Autoveiling Nederland staat sinds 2011 ingeschreven in het register van RegisterVeilinghouders van de Federatie TMV, het keurmerk dat staat voor kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid. Wierd Meijering, oprichter en eigenaar van Autoveiling Nederland, is net als meerdere collega’s niet alleen Erkend Register Taxateur (SKO gecertificeerd onder nr: 30047 en ingeschreven bij Stichting VRT onder nr: 09-294M) maar ook Erkend Register Veilinghouder (SKO gecertificeerd onder nr: 032540). Dit geeft aan dat Autoveiling Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen en werkt volgens de normen en waarden van de Federatie TMV, Stichting VRT en Hobéon SKO.

Al meer dan 50 jaar laat de Federatie TMV uitsluitend personen toe die een zwaar vakexamen hebben afgelegd. Sinds 2002 is daar een vereiste van persoonscertificatie aan toegevoegd. Deze persoonlijke certificering en vakbekwaamheid wordt op onafhankelijke en conform actuele eisen vastgesteld door Hobéon SKO. Hobéon SKO is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instelling en is voor het certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de ISO-17024:2003 norm voor persoonscertificering. Dit betekent voor zowel de gecertificeerde als de opdrachtgever of beroepsvereniging dat Hobéon SKO objectief, onafhankelijk en deskundig toetst en certificeert.

Register Veilinghoudersbedrijf is het keurmerk van het betrouwbare veilinghuis, want zo mag een veilinghuis zich pas noemen als het aan een groot aantal verplichtingen en een bepaalde beleidsvoering heeft voldaan. Een Erkend Register Veilinghuis voldoet minimaal aan de onderstaande verplichtingen:

 • het hebben van een rekening Stichting Derdengelden, waarop de kopers hun betalingen doen.
 • het verzekeren van de aan haar toevertrouwde zaken tegen wettelijke aansprakelijkheid en risico’s als diefstal, brand etc. 
 • het schriftelijk bevestigen van de met de inbrenger en koper gemaakte afspraken, onder meer met betrekking tot de dienstverlening en bijbehorende tarieven.
 • het hanteren van duidelijke Algemene Voorwaarden.
 • het tijdig verstrekken van benodigde informatie over de werkwijze van het veilinghuis.
 • het op een duidelijke en transparante manier communiceren over de opbrengst van het kavel na afloop van de veiling.
 • het administreren van transacties op een eenduidige en heldere wijze.
 • het op de juiste wijze doen van betalingen binnen de hiervoor gestelde termijn.

Erkend Register Taxateurs:

Wierd Meijering
Algemeen Directeur
AVN Group B.V.
w.meijering@avngroup.eu
+31 6 53911019

Patrick Terschegget
Teamleider Verkoop
Autoveiling Nederland B.V.
p.terschegget@autoveiling.nl
+31 6 21982306

Autoveiling Nederland staat sinds 2011 ingeschreven in het register van RegisterVeilinghouders van de Federatie TMV, het keurmerk dat staat voor kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid. Wierd Meijering, oprichter en eigenaar van Autoveiling Nederland, is net als meerdere collega’s niet alleen Erkend Register Taxateur (SKO gecertificeerd onder nr: 30047 en ingeschreven bij Stichting VRT onder nr: 09-294M) maar ook Erkend Register Veilinghouder (SKO gecertificeerd onder nr: 032540). Dit geeft aan dat Autoveiling Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen en werkt volgens de normen en waarden van de Federatie TMV, Stichting VRT en Hobéon SKO.

Al meer dan 50 jaar laat de Federatie TMV uitsluitend personen toe die een zwaar vakexamen hebben afgelegd. Sinds 2002 is daar een vereiste van persoonscertificatie aan toegevoegd. Deze persoonlijke certificering en vakbekwaamheid wordt op onafhankelijke en conform actuele eisen vastgesteld door Hobéon SKO. Hobéon SKO is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instelling en is voor het certificatieschema Niet-Destructief Onderzoekers geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) volgens de ISO-17024:2003 norm voor persoonscertificering. Dit betekent voor zowel de gecertificeerde als de opdrachtgever of beroepsvereniging dat Hobéon SKO objectief, onafhankelijk en deskundig toetst en certificeert.

Register Veilinghoudersbedrijf is het keurmerk van het betrouwbare veilinghuis, want zo mag een veilinghuis zich pas noemen als het aan een groot aantal verplichtingen en een bepaalde beleidsvoering heeft voldaan. Een Erkend Register Veilinghuis voldoet minimaal aan de onderstaande verplichtingen:

 • het hebben van een rekening Stichting Derdengelden, waarop de kopers hun betalingen doen.
 • het verzekeren van de aan haar toevertrouwde zaken tegen wettelijke aansprakelijkheid en risico’s als diefstal, brand etc. 
 • het schriftelijk bevestigen van de met de inbrenger en koper gemaakte afspraken, onder meer met betrekking tot de dienstverlening en bijbehorende tarieven.
 • het hanteren van duidelijke Algemene Voorwaarden.
 • het tijdig verstrekken van benodigde informatie over de werkwijze van het veilinghuis.
 • het op een duidelijke en transparante manier communiceren over de opbrengst van het kavel na afloop van de veiling.
 • het administreren van transacties op een eenduidige en heldere wijze.
 • het op de juiste wijze doen van betalingen binnen de hiervoor gestelde termijn.

Klik hier voor meer informatie over de Federatie TMV. 

Klik hier voor meer informatie over de Stichting VRT. 

Klik hier voor meer informatie over Hobéon SKO.